27 de gener, 2020

Filosofia política: Nacionalitat i estat.

L'estat NO és la nació per tan no pot fer més que donar ciutadania NO nacionalitat. Cap estructura de poder pot usurpar la categoria de pàtria de l'ésser humà. La nacionalitat forma part intrínsecament de cada ésser humà, formant part de la seva cosmovisió, de fet des de la identitat es construeix bona part de la cosmovisió i ideologia d'una persona. Van totalment unides. Cap estat pot determinar quina és la identitat o cosmovisió d'una persona per tan tampoc la seva nacionalitat. L'estat és una abstracció falsa de la pàtria, fent una usurpació del dret a la pròpia identitat dels seus ciutadans. Cap estat pot determinar la nacionalitat dels seus ciutadans sense cometre la immoralitat d'atacar la llibertat d'una persona o d'un col·lectiu !Cal que els estats,igual que han de ser laics també, siguin anacionals. Amb la finalitat de respectar la lliure ideologia dels seus ciutadans.