27 de febrer, 2020

I No sents?

No sents els batecs dels pobles moribunds? No sents el cor quan s'esberla la terra? Tens l'orgull ferit el terra ple de sang i ta cara és un riu de llàgrimes. Quan el cel és fosc el vent ardent i t'omple tot d'un sentiment buit Vas perdent fins i tot les paraules morint així
la teva veu
i tot allò que t'omplia l'ànima....