10 de juliol, 2019

.....Amb moriré amb ella!

No donaré la vida per una terra donaré la vida per una visió del món. Que pren cos en la matèria i porta el nostre propi nom! I em moriré amb ella,
car no sé estimar ni odiar si no és amb ella. I el meu cor no batega
si no la sent enmig de gent....