12 de juny, 2019

Ègida I: punt de partida...

Ègida II : Camí violat cap el sol roig