21 de juliol, 2018

Ocells llibertaris!


Sóc mots de colors
pedres a sanglots
que em curen les pors
quan tu no pots.

Sóc esquiu de totes
les vostres demandes
fugisser de tot allò
que em priva
la llibertat.

Volàtil contestatari
revolucionari a rampells.

Pinzellades de tots els
llibertaris que en el teu cel
volen ésser ocells!!!


GP