06 d’abril, 2015

animals dels malsons

com animals salvatges

hostatges del mal

esclavatges de la mort i la guerra
esperits que es cremen en l'infern
no em queden respostes
enmig dels teus malsons