12 de juliol, 2020

He vist en la fosca... 

He vist en la fosca de lluny
 l'au de foc que ara ens diu 
que la llengua és la nostra sola força
 i la vida és combat!
I talment com s'esmuny
 i es gronxa enmig del cel 
diria que brilla amunt com un estel 
Que cremi tot el vell poder
que tot siguin cendres
ha mort el temps
que res resti verd
Ha nascut el temps
de les paraules tendres!

nostra casa
de deixar-ho tot ras!
Construïm de nou
car som i serem per sempre
amb els nostres vells mots
un foc joliu per amor!