25 de febrer, 2019

Sou una porra adherida a un cos. Sou odi amb uniforme. Sou escòria que protegeix el poder. Sou la femta mental que que usa el sistema. Porteu un número de traïdoria a l'esquena. I uns ulls vidriosos que no ploren mai. Seguiu ordres que us roben la voluntat? O sou botxins?